Acta Geographica Croatica znanstveni je časopis te se u skladu s time i uređuje.

Časopis objavljuje rezultate izvornih istraživanja i pregledne članke iz svih geografskih disciplina te prostorno orijentirane članke iz srodnih discipline. Članci se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Časopis izlazi jednom godišnje.

Rukopis članka recenziraju posebno odabrani recenzenti. Prihvaćeni radovi svrstavaju se u jednu od sljedećih kategorija:

 • izvorni znanstveni članak
 • prethodno priopćenje
 • pregledni članak

Acta Geographica Croatica pokrenuta je 1958. godine. Do 1991. godine (broj 26) nosio je naziv RADOVI, a od 1992. godine (broj 27) časopis nosi današnji naziv Acta Geographica Croatica.

Prvi brojevi (vol. 1-6) objavljivali su monografske studije. Tako redom izlaze: Prigorje planinskog niza Ivančice (Ivan Crkvenčić, 1958.), Velebitska primorska padina (Veljko Rogić, 1958.), Polja gornje Krke (Mladen Friganović, 1961.), Geografske osnove glacijacija (Tomislav Šegota, 1963.), Orjen (Josip Riđanović, 1966.) te Cetina: razvoj reljefa i cirkulacija vode u kršu (Ivo Baučić, 1967.).

Dosadašnji urednici:

 • Vol. 1 – 4                   Josip Roglić
 • Vol. 5 – 10                Mladen Friganović
 • Vol. 9 – 12                Ivo Baučić
 • Vol. 13                      Mladen Friganović
 • Vol. 14 – 23              Milan Vresk
 • Vol. 24 – 28              Josip Riđanović
 • Vol. 29 – 30             Adolf Malić
 • Vol. 31 – 35             Danijel Orešić
 • Vol. 36 – 40             Dražen Njegač

ISSN 1330-0466 (Tiskana inačica)

ISSN 1848-834X (Mrežna inačica)